Skip to main content
Loading...

Hekwerken de Groen

Nieuwe grote poort en ontbrekende delen van een hekwerk dat behoort tot een monumentaal pand uit 1860 waar oorspronkelijk een bank in gevestigd was en nu Collectie de Groen is gehuisvest. Het ontwerp verhoudt zich tot deze nieuwe eigenaar en is gebaseerd op afrastering met prikkeldraad en klaphekje. Kortom een hele basale methode om een plek te omheinen.

Door uit te gaan van gelijke materialen, kleur en afmetingen van het bestaande sierlijke smeedhekwerk wordt een gelijke helderheid en transparantie bereikt. Hoewel volstrekt anders van vorm en intentie sluit het nieuwe naadloos aan op het traditionele. 

Wat op afstand prikkels lijken blijken dichtbij ruim 200 beeldjes die verwijzen naar de kunstcollectie in het gebouw. Ze schijnen uit de grote stalen windingen te zijn gesmeed, maar zijn met een moderne techniek gesneden.

Het aluminium poortje is in één keer gegoten uit 2 gelijke heften, uit de mal gehaald en geplaatst met gietkanalen en al. Als een dissonerend kunstwerkje in het zijhekwerk en als getuigenis van handschrift en maakproces in de kunsten. 

De Groen Fine Art Collection
2017
staal en aluminium

Het proces